กำหนดการยื่นเรื่องเงินกู้ประจำเดือน ธันวาคม 2566

- กู้ฉุกเฉิน

กรณีกู้ต่อเนื่อง

ยื่นเรื่องก่อน 1000 ของ วันที่   26  ธ.ค.66  ( เป็นวันสุดท้าย )

    

กรณีไม่มีหนี้

ยื่นเรื่องก่อน 1000 ของ วันที่   25  ธ.ค.66  ( เป็นวันสุดท้าย )

- กู้หุ้น

กรณีกู้ต่อเนื่อง

ยื่นเรื่องก่อน 1000 ของ วันที่   26  ธ.ค.66  ( เป็นวันสุดท้าย )

 

กรณีไม่มีหนี้

ยื่นเรื่องก่อน 1000 ของ วันที่   25  ธ.ค.66  ( เป็นวันสุดท้าย )

- กู้สามัญ

กรณีกู้ต่อเนื่อง

ยื่นเรื่องก่อน 1200 ของ วันที่   15  ธ.ค.66  ( เป็นวันสุดท้าย )

 

กรณีไม่มีหนี้

ยื่นเรื่องก่อน 1500 ของ วันที่   15  ธ.ค.66  ( เป็นวันสุดท้าย )

หมายเหตุ ขอให้สมาชิกส่งเรื่องกู้พร้อมชำระเงินให้ได้ครึ่ง(กรณีกู้ต่อเนื่อง)ได้ตั้งแต่สลิปเงินเดือนออกและไม่เกิน 1000 น.  ของวันที่ 26 ธ.ค.66 (กรณีชำระเงินอื่นๆ ชำระได้ไม่เกิน 1000 น. ของวันที่ 28 ธ.ค.66) โปรดตรวจสอบ วัน/เวลา ในการยื่นเรื่องกู้   เพื่อประโยขน์ของตัวท่านเอง

 

เรียน ท่านสมาชิกทราบ

        ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ สอ.อย.จำกัดมีดังนี้

1.ทาง  ไอดีไลน์   @033URMD  

2.ทาง คิวอาร์โค้ด 

3.Facebook @SHK.SFCpage

4.อีเมล์สหกรณ์ อย.จำกัด  sahakorn_sfc@rtaf.mi.th

5.Smart Member

6.ใบเสร็จ ออนไลน์ sahakorn-yo-rtaf.com

 

 

หมายเหตุ ขอแบบฟอร์มเพิ่มหุ้นได้ที่ สอ.อย.จำกัด หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.sahakorn-sfc.rtaf.mi.th                                

 

 

822489